Psychologische Beratungsstelle: Das Team

Tanja Uhlemann

Sekretariat

fon 0531 7078-215
beratungsstellenospam@cjd-braunschweig.de

Sabine Krach

Leitung
Dipl.-Psychologin | Psychologische Psychotherapeutin

Schwerpunkt: Schullaufbahnberatung, kollegiale Beratung, Krisenberatung für Schüler des CJD Braunschweig

fon 0531 7078-215 (über das Sekretariat)
krachnospam@cjd-braunschweig.de

Helga Mennecke

Dipl.-Psychologin

Schwerpunkt: Intelligenzdiagnostik,
Schullaufbahnberatung

fon 0531 7078-215 (über das Sekretariat)
menneckenospam@cjd-braunschweig.de

Friederike Drenckhan

Dipl.-Rehabilitationspsychologin

Schwerpunkt:
Schuleingangsdiagnostik
Bildungskompass

fon 0531 7078-215 (über das Sekretariat)
drenckhannospam@cjd-braunschweig.de

Stefanie Krupop

Psychologin (M.Sc.)

Schwerpunkt:
Beratung in der integrierten Jugendhilfe

fon 0531 7078-215 (über das Sekretariat)
krupopnospam@cjd-braunschweig.de

Judith Nünemann

Psychologin (M.Sc.)

Schwerpunkt:
Beratung in der integrierten Jugendhilfe
Wohngruppe Nuts

fon 0531 7078-215 (über das Sekretariat)
nuenemannnospam@cjd-braunschweig.de

Dr. Lena Hannemann

Psychologin (M.Sc.)

Schwerpunkt:
Beratung in der Wohngruppe Kolibri

fon 0531 7078-215 (über das Sekretariat)
hannemann@cjd-braunschweig.de

Kontakt & Anmeldung

Tanja Uhlemann
Sekretariat

Psychologische Beratungsstelle
CJD Braunschweig
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig 

fon  0531 70 78 215
fax  0531 70 78 255

E-Mail: beratungsstelle@cjd-braunschweig.de Flyer (2016) Psychologen Team